Publikacje naukowe

Dr n. med. Joanna MYDLARSKA (z d. ROMAŃCZUKIEWICZ)

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J., Psychologia bezpieczeństwa. Kompendium. Poznań 2011;
  • Mydlarska J., Wsparcie psychologiczne w praktyce medycznej w kontekście medycyny ratunkowej; [w:] Psychologia w naukach medycznych; Red.: W. Strzelecki, M. Czarnecka-Iwańczuk, M. Cybulski. Cz. 2., s. 86-99, Poznań 2012
  • Mydlarska J.; Wytyczne dla ratowników medycznych do udzielania wsparcia psychicznego dzieciom po wypadku drogowym.; [w:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 284-292;
  • Mydlarska J.; Stres a wczesna interwencja kryzysowa [w:] Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010. Red J. Konieczny; Warszawa-Poznań-Inowrocław 2010;
  • Mydlarska J.; Radzenie sobie ze stresem w służbach ratowniczych. [w:] Administraca ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże. Red. J. Konieczny; Poznań 2010, 375-399;
  • Konieczny J., Mydlarska J.; Problemy psychospołeczne dzieci w następstwie wypadków i katastrof. [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 273-283;

 

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

Prace poglądowe

Mydlarska J.; Stres a wczesna interwencja kryzysowa [w:] Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010. Red J. Konieczny; Warszawa-Poznań-Inowrocław 2010; 349-364; Punktacja KBN: 3.000

Mydlarska J.; Radzenie sobie ze stresem w służbach ratowniczych. [w:] Administraca ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże. Red. J. Konieczny; Poznań 2010, 375-399; Punktacja KBN: 3.000

Mydlarska J.; Psychospołeczne wymiary katastrofy humanitarnej. Medicus Mundi Polonia 2009, 30/31, 15-18.

Mydlarska J, Wawrzynowicz H., Rybakowski M.; Długofalowe konsekwencje zdrowotne dziecięcego skrajnego stresu. [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 265-272; Punktacja KBN: 3.000

Konieczny J., Mydlarska J.; Problemy psychospołeczne dzieci w następstwie wypadków i katastrof. [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 273-283; Punktacja KBN: 3.000

Mydlarska J., Mittmann I. Dziecko maltretowane. Występowanie, rozpoznanie i postępowanie ratownika medycznego. [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 345-353; Punktacja KBN: 3.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J . The early psychological aid after acts of terrorism. W: Terrorist Pandora’s box. Analysis of chosen terrorist issue. Ed. by J. Babiak, S. Wojciechowski. Poznań, 2008 s. 51-58;
Punktacja KBN: 7.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Katastrofa chemiczna – niewidzialne zagrożenie. [w:] Konieczny J. (red) Administracja bezpieczeństwa chemicznego. 2008, 174-180;
Punktacja KBN: 3.000

Romańczukiewicz J., Wawrzynowicz H., Interwencja kryzysowa skierowana na pomoc dzieciom po akcie terroru – według amerykańskich doświadczeń po 11 września 2001 roku. Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 2007, 85-96;

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD) – tendencje badawcze; Pielęgniarstwo Polskie, 2005, 1(19), 73-78. Punktacja KBN: 1.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Dziecięca percepcja zagrożenia terrorystycznego – następstwa i zapobieganie psychologicznym skutkom (na przykładzie ataku na szkołę w Biesłanie). Family Medicine & Primary Care Review, 2005, 7, 3, 834-835; Punktacja KBN: 6.000

Romańczukiewicz J., Wawrzynowicz H., Człowiek w obliczu zagrożenia życia; w: Filozofia wychowania jako wartość kultury. red. Kwapiszewska-Antas M., Słupsk 2006, 77-83 ; Punktacja KBN: 6.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Internet – szanse czy zagrożenia, w: Filozofia wychowania jako wartość kultury. red. Kwapiszewska-Antas M., Słupsk 2006, 111-115; Punktacja KBN: 6.000

Romańczukiewicz J., Zaburzenia stresowe pourazowe. Ocena stanu wiedzy na podstawie analizy artykułów zamieszczonych w polskim piśmiennictwie w latach 1997-2004; w: red: Konieczny J.; Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego, 2005, 491-506.

Prace oryginalne

Mydlarska J.; Wytyczne dla ratowników medycznych do udzielania wsparcia psychicznego dzieciom po wypadku drogowym.; [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 284-292; Punktacja KBN: 3.000

Wawrzynowicz H., Rybakowski M., Mydlarska J.; Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego. [W:] Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Red. J. Konieczny; Inowrocław-Poznań 2009, 313-326; Punktacja KBN: 3.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Pierwsza pomoc psychologiczna w następstwie wypadków i katastrof. Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 2007, 77-84;

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Psychotraumatologia w programach kształcenia z medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Zeszyty Interwencji Kryzysowej 2007 nr 7 s. 66-76;

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Umiejętności komunikacyjne w pracy dyspozytora medycznego. W: Edukacja w ratownictwie medycznym. red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań, 2007 s. 71-78;
Punktacja KBN: 3.000

Witt M.; Romańczukiewicz J., Wstępna ocena nałogu palenia papierosów u ratowników państwowej straży pożarnej w województwie wielkopolskim.
Prz. Lek. 2006 T. 63 nr 10 s. 1090-1094; Punktacja KBN: 5.000

Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Psychologia w programie kształcenia ratowników medycznych;.w: Ratownik medyczny. Problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne. red. J. Konieczny. Inowrocław-Poznań, 2006 s. 52-59; Punktacja KBN: 6.000

Komunikaty i streszczenia zjazdowe

Romańczukiewicz J. Pomoc psychologiczna w następstwie wypadków i katastrof w programach kształcenia studentów psychologii. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Medycyna Ratunkowa Europy Środkowo-Wschodniej” Lublin, 12-15 września 2004r.

Rozprawa Doktorska

„Wypadki drogowe z udziałem dzieci. Ocena jakości wczesnej interwencji kryzysowej.”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Konieczny , Poznań 2009

Suma punków KBN: 64.000