O mnie

jm3Jestem psychologiem i doktorem nauk medycznych. Pracuję terapeutycznie od 2011 roku z klientami indywidualnymi, Parami oraz Rodzicami z Dziećmi w nurcie systemowym, humanistycznym i poznawczym.

Oprócz tego:

Jestem wykładowcą akademickim – prowadzę zajęcia z zakresu przedmiotów psychologicznych takich jak: Psychologia kliniczna, Psychologia zdrowia, Psychoterapia, Psychologia bezpieczeństwa, Wsparcie psychologiczne w ratownictwie, itp. Współpracuję jako psycholog z pogotowiem ratunkowym.
Prowadzę warsztaty szkoleniowe z tematyki wsparcia psychologicznego, stresu i kryzysu oraz komunikacji interpersonalnej.
Dokształcam się – jestem uczestniczką szkoleń psychologicznych, superwizji oraz konferencji naukowo-szkoleniowych.
Satysfakcji zawodowej dostarcza mi także realizowanie się na polu artystycznym.

Studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam z wyróżnieniem w 2004 r., a w 2009 roku obroniłam pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest funkcjonowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnego stresu, radzenie sobie z jego następstwami, a także procesy społeczne związane z komunikacją interpersonalną i medialną.

Moje publikacje.